සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD067-14
පද නිරුක්ති කිපයක්.
තම කාර්ය යන් නිතරම බෑ කියා මගහරිමින් සිටින්නා ඊලග බවයේදී එලුවකු වීමට ප්‍රවනතාවය ඇත්නම්.
06:09
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
පටිසම්භිදා ඥාණය
එළුවා
බෑ
බැටළුවා
හුරුල්ලා
සාලයා
ඩෝග්
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (4 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව