සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD067-20
භාවනා කරන විට දෑත් උකුලේ තබා ගැනීම පිලිබදව.
භාවනා කරන විට දෑත් උකුලේ තබා ගැනීම අත්‍යවශයමද?
03:02
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (3 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව