සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD068-02
ආස්වාදයේ අසාරත්වය සහ භයානකත්වය එකවර වැටහන අවස්ථාව.
ලෝක ආස්වාදයන් විදීමට යාමෙන් බලා පොරොත්තුවන කිසිම හරයක් නොලැබීම සහ ආස්වාදයන් විදීමට යාම භයානකවීම යන කරුනු දෙකම එකවර වැටහෙන්නේද? නැතිනම් ‍පෙරපසු වී වැටහෙන්නේද?
08:33
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව