සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD068-07
ප්‍රසාද රූප විස්තරය.
ප්‍රසාද රූප විස්තර කර දෙන්න.
08:49
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව