සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD068-19
පෘතක්ජන අපි පංච සීලයේ රැදී සිටිය යුතු ආකාරය.
පෘතක්ජන අපි පංච සීලයේ රැදී සිටිය යුතු ආකාරය පහදා දෙන්න.
31:28
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (29 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව