සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD068-29
නිරෝධය, නිරෝධ සමාපත්තිය, සෝවාන් වීම, බොසත් වරුන්ගේ මාර්ග ඵල ලැබීම.
නිරෝධය, නිරෝධ සමාපත්තිය, සෝවාන් වීම, බොසත් වරුන්ගේ මාර්ග ඵල ලැබීම. ගිහි අය නිරෝධයට සම වැදී කාලයක් සිට පිරිනිවන් පිනවද?
1:06:48
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (61 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව