සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD068-33
මිය ගිය අයට පිං දිය යුතු ආකාරය.
නිව‍සේදි මාය ගිය ඥාතීන්ය පිංදීම නුසුදුසු යයි මම අසා ඇත.මිය ගිය අයට පිං දිය යුතු ආකාරය.
19:58
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව