සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD068-34
පටිච්චසමුප්පාදයේ එන සලායතන වේදනා පැහැදිලි කිරීම.
ජාතිය පහල වීම කොහොමද? ජාතිය පහල වුනේ භව ප්‍රත්‍යයෙන්, භව ප්‍රත්‍යයෙන් වුනේ කොහොමද?...මෙහි එන වේදනා සලායතන පහදා දෙන්න.
39:44
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (36 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව