සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD068-37
බුද්ධත්ව මංගලයට පිලිවෙතින් පෙල ගැසෙන්නේ කෙසේද?
බුද්ධත්ව මංගලයට පිලිවෙතින් පෙල ගැසෙමු කියා ආර්යන් වන අපි කෙසේ වෙමුද?
21:31
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (20 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව