සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD069-10
අධ්‍යාපනය කරන දරුවන් දැන ගතයුතු වැදගත් කරුනු.
අධ්‍යාපනය කරන දරුවන් දැන ගතයුතු වැදගත් කරුනු. පැවිදිවිම යහපත්ද?
20:25
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව