සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD069-13
රූපය පෙනබුබුලක් ලෙස...විඤ්ඤාණය මායාවක් ලෙස බලන ආකාරය.
රූපය පෙනබුබුලක් ලෙස...විඤ්ඤාණය මායාවක් ලෙස හදුන්වන්නේ මන්ද?
1:29:33
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (82 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව