සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD069-14
භාවනා අත්දැකීම් සහ ඒවාට පිලියම්.
මා භාවනා කරන වේලාවට බෙල්ලේ හිස මුදුන දක්වා තදවීමක් වෙනවා. භාවනා කර ඉවර වන විට ඔලුව හිරවීමක් දැනේ. මෙය මග හරවා ගැකනීමට පිලියමක් කියා දෙන්න.
07:25
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව