සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD069-15
දුකට පත්වෙන අවස්ථාවල පටිච්චසමුප්පාදය.
ගිහි ජීවිතය තුල පංචකාමයන් විදීමට යෑමේදි ඒවා ලබා ගැනීමට විවිධාකාර කායාක මානසික දුක්විදිමට සිදුවේ. මෙම දුක්පීඩා ඇතිවන පටිච්චසමුප්පාදය පහදා දෙන්න.
07:40
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව