සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD069-18
තවත් භවනා අත්දැකීමක්.
භාවනා කරන විට කායික අපහසුතාවයන් ඇතිවන්නේ මනද?
01:04
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (987 KB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව