සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD069-19
වස්තු කාම, ක්ලේෂ කාම විස්තරය.
වස්තු කාම, ක්ලේෂ කාම යන්නෙහි ක්ලේෂකාම විස්තර කර දෙන්න.
04:02
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව