සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD069-20
සෝවාන් පුද්ගලයාට ඔහු කරා එන සියලු දෙය පට්ච්ච සමුප්පාදව බැලිය හැකිද?
සෝතාපන්න ඵලයට පත් පුද්ගලයාට ඔහු කරා ඇදී එන සියලුම දුක් පීඩා පට්ච්ච සමුප්පාද චක්‍රය අනුව දැකිය හැකිද?
1:20:46
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (74 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව