සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD069-21
පූජා කරන ලද අටපිරිකරක් නැවත පූජා කිරීමෙන් පිං ලැබේද?
පූජා කරන ලද අටපිරිකරක් නැවත පූජා කිරීමෙන් නියම පිං ලැබේද?
03:44
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (3 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව