සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD069-22
කුසල චන්ද යනු චන්ද ඉර්දිපාදය වේ.
ලෝකයේ ඇති සියල්ලම උදයංගම අත්තංගම... යන ධර්ම තාවය අනුව සිදුවේ. ඒඅනුව සම්බුදු දහම දැන ගැනිමේ කුසල තෘෂ්නාවක් ඇතිවූවිට එහි නිස්සාරය ඇතිවන්නේ යයි මගේ අදහසයි මෙය පහදා දෙන්න.
05:21
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව