සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD069-24
සත්කාය දිට්ඨි... විචිකිච්චා විග්‍රහය.
සත්කාය දිට්ඨි, විචිකිච්චා, සීලබ්බත පරාමාස සහ පරිදේව දෝමනස්ස උපායාස ධර්මානුකූලව පහදා දෙන්න.
36:40
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (34 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව