සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD070-02
පංච උපාදානස් කන්දය අනිච්ඡ වශයෙන් දකින ආකාරය.
පංච උපාදානස් කන්දය අනිච්ඡ වශයෙන් දකින ආකාරය පහදා දෙන්න.
53:02
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (49 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව