සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD070-06
ගසක වැලක ක්‍රියාකාරිත්වය පටිච්චසමුප්පාදය ඇසුරින්.
ගසක වැලක පලදරන ක්‍රියා වලිය පටිච්ච සමුප්පාදය ඇසුරින් විග්‍රහ කර දෙන්න.
29:34
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (27 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව