සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD070-08
ආනාපාන සති භාවනාව තුලින් සතරවන ධ්‍යානයට සහ ඉන් ඔබ්බට ලොකෝත්තර වශයෙන්.
ආනාපාන සති භාවනාව තුලින් සතරවන ධ්‍යානය දක්වා හිත පිහිටුවා ගනු ලබන ආකාරය පහදා දෙන්න.
1:49:04
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (100 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව