සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD070-22
පිං දීමේදී දැනිය යුතු හේතු ඵලය සහ එම ගාථාවල තේරුම.
සාසනික පිං කමක් අවසානයේ අප විසින් කරනු ලබන අනුමෝදනාවන් සහ දෙවියන්ටත් ඥාතින්ටත් පිං පෙත් ලබා දීමේදී කියනු ලබන ගාථාවන් සාම්ප්‍රදායකව කරනු ලබයි. මෙම ගාථාවන් අප කුමක් සදහා කුමන යුතුකමක් දැකක යුතුද කියා ඥාන ගෝචරව දැක ගැනිමට විස්තරයක් කරන්න.
1:03:35
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (44 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව