සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD070-24
මාර්ග ඵල ආබෝදයට අවශ්‍ය ධර්මය.
මට මාර්ග ඵල ආබෝදයට සත්පුරුෂ දර්ශනය අවශ්‍ය වන නිසා දුර බැහැර සිට පැමිනියෙමි. නිවන් දකින්න බනක් දේශනා කරන මෙන් කරුනාවෙන් ඉල්ලා සිටිමි.
1:34:44
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (65 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව