සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD070-29
සෝවාන් ඵල අනුගාමිකයන්ට සී. ඩී තැටිවලට සවන්දී මාර්ග ඵල ගත හැකිද?
ඔබ වහන්සේ දේහනා කල සී. ඩී තැටිවලට සවන්දී සෝවාන් ඵල අනුගාමිකයන්ට සකෘර්දාගාමි අනාගාමි අරිහත් විය හැකිද? එසේ නැත්නම් භාවනා කලයුතුමද?
22:26
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (15 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව