සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD071-03
ගාථා කිය යුත්තේ කෙසේද?
ගාථා ශබ්දනාගා කීමද වැදගත් නිෂ්ශබ්දව මනෝමය වශයෙන් කීමද වැදගත්.
06:53
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව