සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD071-06
දමනය සහ සමනය විස්තරය.
දමනය සහ සමනය යන වචන නිරුක්ති ඇසුරින් පහදා දෙන්න.
07:30
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව