සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD071-07
ආසවාද කාලයේදී ආදිනව බැලීමට අපහසු වන්නේ මන්ද?
යමක ආසවාද උපරිමව ඇති කාලයේදී ආදිනව දැකිම අපහසු වන්නේ මන්ද?
14:53
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව