සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD071-08
ධ්‍යාන වැඩිම සහ සම්මා සමාධිය.
නිර්වානය පූර්නය ප්‍රමාදයයි ධ්‍යාන වැඩීම සෙමෙන්ම සිදුවේයයි දුක සිතෙන විට ඒ දුක නැතිවීම කෙසේ වේද?
19:14
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (13 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව