සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD071-09
ලෝකෝත්තර සිත් වලින් කරනුයේ ගති නිරෝධ කිරීමය.
අනිච්චජ දුක්ඛ මෙනෙහි කිරීමෙන් නිවනට සිත යොමු කර භාවනා කිරීමෙන් ගති ආකර්ශනයට අනුව අනිච්ඡ දුක් සහිත දේවල් වලට ලෝකෝත්තර ජීවිතයට ඇදී එනවාද ගති ආකර්ශනයට අනුව සුඛ
විපාක...
05:41
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව