සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD071-10
ලෝකෝත්තර සම්මා ආජීවය ගැන.
ලෝකෝත්තර ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ සම්මා ආජීවයට අනුව අපට කල හැකි රැකියාවල් කවරේද?
08:22
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව