සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD071-13
දළදා වහන්සේලා ගැන.
ඒකා දාතා සිදස පුරේ ගථාව. සෝමා වතියේ ඇති දකුනු දළදා වහන්සේ ගැන. දළදා වහන්සේලා පහක් තිබේද?
02:47
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (2 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව