සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD071-14
භාවනාවේදී චතුර්විද භාවනාව වැඩිය යුතුමද?
භාවනාවක් වැඩීමට ප්‍රථම චතුර්විද භාවනාව වැඩිම අනිවාර්යමද?
ආර්ය මෛත්‍රිය වඩන විට මුලින්ම බුදුගුන භාවනාව වැඩීම.
02:08
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව