සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD071-20
සාසන අවතරනය යනු.
සාසන අවතරනය යනු කුමක්ද? සාසනය වැසෙන අයුරු පහදා දෙන්න.
11:04
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව