සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD071-26
සෝවාන් මාර්ග අනුගාමිකයා මිය යන්නට පෙර සෝවාන් ඵලය ලබා ගන්නවා යනු.
සෝවාන් මාර්ගයේ ගමන් කරන සෝවාන් මාර්ගත්ත පුද්ගලයා මිය යෑමට පෙර සෝවාන්ඵලය අවබෝධ කරගැනීමෙන් මිස මිය නොයන බව බුදුපියානන් වහන්සේ වදාරා ඇත්තෙමියි අසා ඇත්තෙමි.මෙම ධර්මතාවය සිදුවන්නේ කෙසේදැයි පහදා දෙන්න.
10:57
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව