සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD071-28
සෝවාන් ඵලය ලැබූවකු සහ සෝවාන් මාරගයේ සිටින්නකු අතර ඇති වෙනස.
සෝවාන් ඵලය ලැබූවකු සහ සෝවාන් මාර්ග ඥානය ලැබූවකු අතර ඇති වෙනස.
36:09
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (25 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව