සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD071-29
පිං අනුමොදන් කිරීමේදී මිය ගිය අයගේ නම් සදහන් කලයුතුමද?
අටපිරිකර පූජා කිරීමේදී මිය ගිය අයගේ නම් සදහන් කලයුතුමද? එක්තරා කපුමහත්මයකු පවසා සිටියේ මිය ගිය අයගේ නම් සදහන් කිරීම අනවශය බවය.
26:24
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (18 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව