සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD071-30
විපාක සිත් මාර්ගඵල ලැබූවන්ටත් පහලවේද?
විපාක වශයෙන් පහලවන සිත් මගඵල ලැබූවද අපකරා ඇදී එනවාද? සෝතාපන්න ඵලයට පත්වූ අයකුට වුවද මෙසේ විපාක සිත් පහලවීමෙන් පෙර පරිදිම රාග ද්වේෂ චේතනා පහල වන්නේද? නැත්නම් මගඵල ලාබීත්වයෙන් පසු ඒවා පාලනය වන්නේද?
13:04
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව