සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD071-31
දඹදිව නොයෑම නිවන් මගට බාදාවක්ද?
දඹදිව වන්දනාවේ යෑම බෙෘද්ධයකුට අනිවාර්යද? එය සිදු කර ගැනීමට අපොහොසත් වුව හොත් එම අයට නිවන් මගට බාදාවක්ද?
07:16
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව