සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD071-34
ප්‍රථම ධ්‍යානයට පත්විමට නොහැක්කේ මන්ද?
ප්‍රථම ධ්‍යාන සමාපත්තියට පත්විමට කටයුතු කලද ඒ සදහා නොහැකි වන්නේ මන්ද? ඒසදහා කුමක් කල යුතුද?
21:25
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව