සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD071-37
ශබ්ද පූජාවන් පැවැත්විමට හේතුව.
බුද්ධ සාසනයේ ශබ්ද පූජාවන් පවත්වන්නේ මන්ද?
11:05
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව