සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD071-41
සකෘදාගාමී මාර්ග අනුගාමිකයා හදුනා ගන්නා ආකාරය.
සකෘදාගාමී මාර්ග අනුගාමිකයාගේ ලක්ෂන පහදා දෙන්න.
13:47
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව