සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD071-42
කම්සැප විදිමේ ඇලිමෙන් ඇති වන භයානකත්වය.
කම්සැප විදිමේ ඇලිමෙන් ඇතිවන භයානකත්වය ආදීනව පහදා දෙන්න.
11:20
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව