සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD071-44
ද්වේ මේ භික්ඛවේ අන්තා පබ්බජිතේන..විස්තරය.
ද්වේ මේ භික්ඛවේ අන්තා පබ්බජිතේන න සේවි තබ්බා නිරුක්ති සහිතව පහදා දෙන්න.
10:47
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (7 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව