සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD071-47
තමාට සුදුසු කර්මස්ථානය තෝරා ගැනීම.
සමාධි පස්සද්දි සහ උපේක්ෂා සම්බොජ්ජංග වැඩෙන කර්මස්ථානයක් තිබේද?
04:00
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (3 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව