සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD071-50
ලෝක විනාශයේදී සහ යලි පටන්ගැන්මද සත්ව පැවැත්ම.
ලෝක විනාශයේදී නිරයෙන් ආභස්සරයට යන තිරිසන් සතුන් නැවත ලෝකය හට ගැනීමේදි නිරයටම පැමිනේද?
12:54
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව