සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD071-51
බුදුන් උපන් දේශය ගැන ප්‍රශ්නයක්.
මෙම පිං බිමට සම්බන්ද නැති එක්තරා ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් විසින් බුදුපියානන් වහන්සේට සම්බන්ධ ලංකාවේ ස්ථාන පවසන අතර එම ස්ථාන ඔබ වහන්සේ සනාථ කර ඇත කියමින් එක්තරා පුද්ගලයකු විසින් මෙම ස්ථානයට පැමිනෙන පිංවතුන් හට කියමින් වන්දනා ගමන් රැගෙන යයි. ඔබ වහන්සේ එම ස්ථාන තහවුරු කර ඇති නිසා ඔවුන්ද එය විස්වාස කරමින් එම මුලාවේ වැටී සිටිති.මාදන්නා තරමින් ඔබ වහන්සේ කිසිම ස්ථානයක් පවසා නොමැත් බැවින් මෙය පහදා දෙන්න. මෙම පුද්ගලයා වන්දනා ගමන් යෑමට තම ගිනුමට මුදල් බැරකරන්නයයි කියයි. මෙයද වංචනික ක්‍රියාවකි.
14:18
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව