සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD071-52
මෛත්‍රී භාවනාවෙිදි සමාධිය වැඩුන විට දස දිසා එකවිට පෙනීමට හේතුව.
සමාධිය පූර්න වුනාම එක්එක් දිශාවට ඇති මනොද්වාර චිත්තවීති අතරට පංචද්වාර චිත්තවීති නොනැගෙන නිසා මනොද්වාර චිත්තවීති අතර පරතරය නොගිනිය හැකි තරම් කුඩාවීමෙන් දස දිසා වෙන නම
නොව එකවිට විටම පෙනේ.
13:23
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව