සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD071-54
සෝතාපන්න වීමට අවශය කරුනු හා ඒසදහා අනුගමනය කලයුතු ක්‍රියා මාර්ගය.
සෝතාපන්න මාර්ගය සදහා අවශය සාදක කාරේද? ගිහියෙක් ඒසදහා මාර්ගය පිලිපන්නට සිතා පිහිටිය යුත්තේ කෙසේද?
28:40
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (20 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව