සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD071-56
නිවසක බුදුන් වැදීමට යොදා ගතයුතු දිශාව කුමක්ද?
නිවසක බුදුන් වැදීමට තෝරා ගතයුතු දිශාව කුමක්ද?
06:09
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (4 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව